Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

`


οι φωνές
δεν έρχονται από το σώμα

το σχεδιάζουν

γυάλινο κρίκο
ζεστή κλωστή