Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

βλέφαρο
αυτή η λίμνη
υγρή ακίνητη σοφή
κινείται αργά
μόνο 
στο όνειρο 
του σταλλακτίτη