Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

επιστροφή

αγκαλιά 
λυγμός
είναι αυτή η θάλασσα
σφιχτή
κλειστή
και σκοτεινή
τόσο απελπισμένη