Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

η μικρή ρωγμή στον τοίχο
μου θυμίζει
βραδινή ανάγνωση
φουσκώνει
στάζει ασφάλεια το δωμάτιο
αιωρείται
μια λέξη παιδική