Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

πολλές φορές
ο παρατηρητής
διακρίνει τα πρόσωπα 
των σκιών
στις μικροσκοπικές αναθυμιάσεις
των συναισθημάτων