Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

τα μηνύματα
στις ραφές του κατόπτρου
βουλιάζουν ηδονικά
στη χλιαρή ανάσα σου
λανθάνουσα αστερόσκονη 
γύρω σου 
ακίνητη θα σταθεί