Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

η προσφορά

με τις οσμές
που αμυδρά 
θυμίζουν φθινόπωρο
όρμησαν τα παιδιά
κρατώντας τη μνήμη