Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

`


στις μέρες το δέρμα
ανασυντίθεται
το τραγούδι όμως
είναι πάντα
μια εγκατάλειψη

λύσε τα χέρια
ιχνηλατώ