Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

αντίχειρες
μικροσκοπικά άπειρα κάστρα
στις όχθες της λίμνης
κρυμμένοι
στα φύλλα, στα δέντρα, στις αναπνοές