Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

καλλιγραφία

υπάρχει μία στιγμή
που η γραμμή αιωρείται
και έπειτα εξαπλώνεται
άγνωστο πως
στη θάλασσα του ονείρου